ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 11:50 15oC (59.0oF) 62%
ESE (1100)
2b (4kt)
13/12/2019 11:20 14oC (57.2oF) 66% CALM
13/12/2019 10:50 15oC (59.0oF) 62% CALM
13/12/2019 10:20 14oC (57.2oF) 66% CALM
13/12/2019 09:50 14oC (57.2oF) 66% CALM
13/12/2019 09:20 12oC (53.6oF) 76% CALM
13/12/2019 08:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
13/12/2019 08:20 10oC (50.0oF) 87%
W (2600)
2b (5kt)
13/12/2019 07:50 9oC (48.2oF) 87%
WNW (2900)
1b (3kt)
13/12/2019 07:20 7oC (44.6oF) 100%
W (2600)
2b (5kt)
13/12/2019 06:50 6oC (42.8oF) 100%
W (2600)
2b (5kt)
13/12/2019 06:20 6oC (42.8oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
13/12/2019 05:50 5oC (41.0oF) 100%
WSW (2500)
2b (4kt)
13/12/2019 05:20 5oC (41.0oF) 100%
WSW (2500)
2b (4kt)
13/12/2019 04:50 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours