ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2020 21:50 17oC (62.6oF) 87% CALM
19/09/2020 20:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
19/09/2020 19:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
19/09/2020 18:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
19/09/2020 17:50 19oC (66.2oF) 72% CALM
19/09/2020 17:20 20oC (68.0oF) 72%
SE (1300)
2b (4kt)
19/09/2020 16:50 20oC (68.0oF) 72%
ESE (1200)
2b (4kt)
19/09/2020 16:20 21oC (69.8oF) 68%
E (0800)
2b (4kt)
19/09/2020 15:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0800)
2b (4kt)
19/09/2020 15:20 24oC (75.2oF) 52%
E (0900)
3b (8kt)
19/09/2020 14:50 24oC (75.2oF) 52%
E (0900)
3b (9kt)
19/09/2020 14:20 25oC (77.0oF) 49%
E (0900)
3b (10kt)
19/09/2020 13:50 25oC (77.0oF) 49%
E (1000)
3b (10kt)
19/09/2020 13:20 25oC (77.0oF) 53%
E (0900)
3b (10kt)
19/09/2020 12:50 25oC (77.0oF) 53%
E (0900)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours