ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2020 17:50 1oC (33.8oF) 64% CALM
21/01/2020 17:20 4oC (39.2oF) 51% CALM
21/01/2020 16:50 4oC (39.2oF) 51% CALM
21/01/2020 16:20 4oC (39.2oF) 51% CALM
21/01/2020 15:50 5oC (41.0oF) 52% CALM
21/01/2020 15:20 7oC (44.6oF) 42% CALM
21/01/2020 14:50 9oC (48.2oF) 36% CALM
21/01/2020 14:20 9oC (48.2oF) 36% CALM
21/01/2020 13:50 9oC (48.2oF) 36% CALM
21/01/2020 13:20 9oC (48.2oF) 39% CALM
21/01/2020 12:20 9oC (48.2oF) 39% CALM
21/01/2020 11:50 8oC (46.4oF) 42% CALM
21/01/2020 11:20 8oC (46.4oF) 42% CALM
21/01/2020 10:50 7oC (44.6oF) 42% CALM
21/01/2020 10:20 7oC (44.6oF) 42% CALM

Station Observations for the last 24 hours