ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/05/2020 04:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
30/05/2020 04:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
30/05/2020 03:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
30/05/2020 03:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
30/05/2020 02:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
30/05/2020 01:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
30/05/2020 00:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
29/05/2020 23:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/05/2020 22:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
29/05/2020 20:50 15oC (59.0oF) 87%
NW (3100)
2b (4kt)
29/05/2020 19:50 16oC (60.8oF) 76% CALM
29/05/2020 18:50 15oC (59.0oF) 82%
E (0900)
2b (5kt)
29/05/2020 17:50 18oC (64.4oF) 63%
E (0800)
3b (8kt)
29/05/2020 17:20 19oC (66.2oF) 48%
SE (1300)
2b (5kt)
29/05/2020 16:50 20oC (68.0oF) 45%
SSE (1500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours