ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/11/2019 06:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
12/11/2019 05:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
12/11/2019 05:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
12/11/2019 04:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
12/11/2019 04:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
12/11/2019 03:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
12/11/2019 03:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
12/11/2019 02:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
12/11/2019 01:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
12/11/2019 00:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 23:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 22:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 21:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 20:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
11/11/2019 19:50 13oC (55.4oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours