ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2020 17:50 13oC (55.4oF) 66%
WNW (3000)
4b (14kt)
21/02/2020 17:20 13oC (55.4oF) 71%
WNW (3000)
4b (14kt)
21/02/2020 16:50 13oC (55.4oF) 71%
WNW (3000)
4b (16kt)
21/02/2020 16:20 14oC (57.2oF) 62%
WNW (3000)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
21/02/2020 15:50 14oC (57.2oF) 66%
WNW (3000)
4b (16kt)
21/02/2020 15:20 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
4b (14kt)
21/02/2020 14:50 15oC (59.0oF) 62%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
21/02/2020 14:20 16oC (60.8oF) 62%
WNW (2900)
4b (14kt)
21/02/2020 13:50 16oC (60.8oF) 62%
WNW (2900)
4b (15kt)
21/02/2020 13:20 16oC (60.8oF) 58%
WNW (2900)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
21/02/2020 12:50 16oC (60.8oF) 58%
W (2800)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
21/02/2020 12:20 16oC (60.8oF) 62%
W (2800)
4b (14kt)
21/02/2020 11:50 16oC (60.8oF) 62%
W (2800)
4b (13kt)
21/02/2020 11:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (2900)
4b (12kt)
21/02/2020 10:50 15oC (59.0oF) 71%
WNW (3000)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours