ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 03:20 21oC (69.8oF) 93%
SW (2300)
3b (8kt)
15/10/2019 02:50 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (8kt)
15/10/2019 02:20 22oC (71.6oF) 82%
SW (2300)
3b (7kt)
15/10/2019 01:50 21oC (69.8oF) 93%
SW (2300)
3b (8kt)
15/10/2019 01:20 22oC (71.6oF) 88%
SW (2200)
3b (9kt)
15/10/2019 00:50 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (10kt)
15/10/2019 00:20 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (8kt)
14/10/2019 23:50 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (8kt)
14/10/2019 23:20 22oC (71.6oF) 88%
SW (2200)
3b (7kt)
14/10/2019 22:50 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (7kt)
14/10/2019 22:20 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (8kt)
14/10/2019 21:50 22oC (71.6oF) 93%
SW (2300)
3b (8kt)
14/10/2019 21:20 22oC (71.6oF) 93%
SW (2300)
3b (7kt)
14/10/2019 20:50 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (8kt)
14/10/2019 20:20 22oC (71.6oF) 88%
SW (2300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours