ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/11/2019 06:20 16oC (60.8oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)
12/11/2019 05:50 15oC (59.0oF) 93%
ENE (0600)
2b (6kt)
12/11/2019 05:20 16oC (60.8oF) 93%
ENE (0600)
2b (6kt)
12/11/2019 04:50 16oC (60.8oF) 93%
ENE (0700)
2b (4kt)
12/11/2019 04:20 16oC (60.8oF) 93%
NE (0400)
2b (5kt)
12/11/2019 03:50 16oC (60.8oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)
12/11/2019 03:20 16oC (60.8oF) 93%
ENE (0600)
2b (5kt)
12/11/2019 02:50 16oC (60.8oF) 93%
ENE (0700)
2b (6kt)
12/11/2019 01:50 16oC (60.8oF) 93%
ENE (0700)
2b (6kt)
12/11/2019 00:50 16oC (60.8oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)
11/11/2019 23:50 16oC (60.8oF) 87%
ENE (0600)
2b (6kt)
11/11/2019 22:50 16oC (60.8oF) 93%
ENE (0600)
2b (5kt)
11/11/2019 21:50 16oC (60.8oF) 93%
NE (0400)
2b (6kt)
11/11/2019 20:50 17oC (62.6oF) 87%
NE (0400)
2b (4kt)
11/11/2019 20:20 17oC (62.6oF) 93%
NNE (0300)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours