ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/05/2020 05:20 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0700)
2b (5kt)
29/05/2020 04:50 14oC (57.2oF) 81%
E (0900)
1b (3kt)
29/05/2020 04:20 13oC (55.4oF) 87%
NE (0500)
2b (5kt)
29/05/2020 03:50 13oC (55.4oF) 87%
NE (0400)
2b (4kt)
28/05/2020 20:20 13oC (55.4oF) 76%
N (3600)
1b (3kt)
28/05/2020 19:50 13oC (55.4oF) 76%
N (3600)
1b (3kt)
28/05/2020 19:20 14oC (57.2oF) 76% CALM
28/05/2020 18:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
28/05/2020 18:20 15oC (59.0oF) 82% CALM
28/05/2020 17:50 15oC (59.0oF) 76% CALM
28/05/2020 17:20 16oC (60.8oF) 71%
ENE (0600)
1b (3kt)
28/05/2020 16:50 17oC (62.6oF) 67%
ENE (0600)
2b (5kt)
28/05/2020 16:20 17oC (62.6oF) 72%
N (0100)
1b (3kt)
28/05/2020 15:50 18oC (64.4oF) 67%
WNW (3000)
1b (3kt)
28/05/2020 15:20 18oC (64.4oF) 67%
W (2700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours