ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2020 18:20 2oC (35.6oF) 80%
NNE (0200)
2b (6kt)
21/01/2020 17:50 2oC (35.6oF) 80%
NNE (0200)
2b (6kt)
21/01/2020 17:20 5oC (41.0oF) 70%
NNE (0200)
2b (5kt)
21/01/2020 16:50 5oC (41.0oF) 70%
ENE (0600)
2b (5kt)
21/01/2020 16:20 6oC (42.8oF) 65%
ENE (0700)
2b (4kt)
21/01/2020 15:50 6oC (42.8oF) 65%
E (1000)
2b (4kt)
21/01/2020 15:20 7oC (44.6oF) 60% CALM
21/01/2020 14:50 7oC (44.6oF) 60% CALM
21/01/2020 14:20 7oC (44.6oF) 60% CALM
21/01/2020 13:50 8oC (46.4oF) 56% CALM
21/01/2020 13:20 8oC (46.4oF) 52%
SW (2200)
2b (4kt)
21/01/2020 12:50 8oC (46.4oF) 52%
SW (2200)
2b (5kt)
21/01/2020 12:20 8oC (46.4oF) 45%
SW (2200)
2b (4kt)
21/01/2020 11:50 8oC (46.4oF) 45%
WSW (2400)
2b (5kt)
21/01/2020 11:20 7oC (44.6oF) 52%
SW (2200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours