ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2020 18:20 -1oC (30.2oF) 80%
N (3600)
2b (4kt)
21/01/2020 17:50 -1oC (30.2oF) 80%
N (3600)
2b (4kt)
21/01/2020 17:20 2oC (35.6oF) 74%
N (3500)
2b (4kt)
21/01/2020 16:50 2oC (35.6oF) 74%
N (3600)
2b (4kt)
21/01/2020 15:50 3oC (37.4oF) 69% CALM
21/01/2020 15:20 4oC (39.2oF) 64% CALM
21/01/2020 14:50 5oC (41.0oF) 60%
ESE (1100)
2b (4kt)
21/01/2020 14:20 5oC (41.0oF) 56%
ESE (1100)
2b (6kt)
21/01/2020 13:50 6oC (42.8oF) 52%
ESE (1100)
3b (7kt)
21/01/2020 13:20 7oC (44.6oF) 48%
E (1000)
3b (8kt)
21/01/2020 12:50 7oC (44.6oF) 48%
E (1000)
3b (8kt)
21/01/2020 12:20 7oC (44.6oF) 52%
E (1000)
3b (9kt)
21/01/2020 11:50 6oC (42.8oF) 52%
E (1000)
3b (8kt)
21/01/2020 11:20 6oC (42.8oF) 38%
E (1000)
3b (8kt)
21/01/2020 10:50 6oC (42.8oF) 38%
E (0900)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours