ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2020 21:50 18oC (64.4oF) 67%
NNE (0200)
3b (7kt)
19/09/2020 20:50 18oC (64.4oF) 72%
NNE (0200)
3b (8kt)
19/09/2020 20:20 18oC (64.4oF) 67%
NNE (0300)
3b (8kt)
19/09/2020 19:50 19oC (66.2oF) 63%
NNE (0300)
3b (8kt)
19/09/2020 19:20 20oC (68.0oF) 55%
NE (0400)
3b (10kt)
19/09/2020 18:50 20oC (68.0oF) 55%
NE (0400)
3b (10kt)
19/09/2020 18:20 21oC (69.8oF) 48%
ENE (0600)
2b (5kt)
19/09/2020 17:50 21oC (69.8oF) 48%
ENE (0600)
2b (5kt)
19/09/2020 17:20 22oC (71.6oF) 56%
NE (0500)
4b (13kt)
19/09/2020 16:50 22oC (71.6oF) 56%
NE (0500)
4b (13kt)
19/09/2020 16:20 23oC (73.4oF) 49%
NE (0500)
4b (14kt)
19/09/2020 15:50 24oC (75.2oF) 46%
NE (0500)
4b (15kt)
19/09/2020 15:20 25oC (77.0oF) 40%
NE (0500)
4b (15kt)
19/09/2020 14:50 26oC (78.8oF) 38%
NE (0500)
5b (17kt)
19/09/2020 14:20 27oC (80.6oF) 36%
NE (0500)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours