ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2020 21:50 22oC (71.6oF) 93% /// ///
19/09/2020 21:20 22oC (71.6oF) 100% /// ///
19/09/2020 20:50 22oC (71.6oF) 100% /// ///
19/09/2020 20:20 22oC (71.6oF) 100% /// ///
19/09/2020 19:50 22oC (71.6oF) 100% /// ///
19/09/2020 19:20 23oC (73.4oF) 88% /// ///
19/09/2020 18:50 23oC (73.4oF) 88%
W (2700)
2b (5kt)
19/09/2020 18:20 22oC (71.6oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
19/09/2020 18:14 22oC (71.6oF) 93%
SW (2200)
2b (5kt)
19/09/2020 17:50 22oC (71.6oF) 100% VARIABLE 2b (4kt)
19/09/2020 17:20 23oC (73.4oF) 88%
S (1800)
2b (5kt)
19/09/2020 16:50 23oC (73.4oF) 88%
S (1800)
3b (7kt)
19/09/2020 16:30 26oC (78.8oF) 73%
ENE (0600)
4b (14kt)
19/09/2020 16:23 26oC (78.8oF) 69%
ENE (0700)
4b (13kt)
19/09/2020 16:20 26oC (78.8oF) 69%
ENE (0700)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours