ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 77%
E (0800)
3b (8kt)
18/10/2019 10:20 25oC (77.0oF) 60%
ENE (0700)
4b (11kt)
18/10/2019 09:50 25oC (77.0oF) 60%
E (1000)
3b (7kt)
18/10/2019 09:20 24oC (75.2oF) 77%
S (1700)
4b (11kt)
18/10/2019 08:50 24oC (75.2oF) 77%
SSE (1600)
4b (16kt)
18/10/2019 08:20 24oC (75.2oF) 64%
S (1700)
5b (17kt)
18/10/2019 07:50 24oC (75.2oF) 64%
S (1800)
4b (13kt)
18/10/2019 07:20 22oC (71.6oF) 72%
S (1700)
3b (10kt)
18/10/2019 06:50 22oC (71.6oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
18/10/2019 06:20 20oC (68.0oF) 82%
S (1700)
2b (4kt)
18/10/2019 05:50 20oC (68.0oF) 82%
SSE (1500)
3b (7kt)
18/10/2019 05:20 19oC (66.2oF) 87%
SSE (1500)
3b (7kt)
18/10/2019 04:50 19oC (66.2oF) 87%
S (1900)
1b (3kt)
18/10/2019 04:20 19oC (66.2oF) 87%
S (1700)
2b (4kt)
18/10/2019 03:50 19oC (66.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours