ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/10/2019 11:50 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
18/10/2019 11:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
2b (5kt)
18/10/2019 10:50 23oC (73.4oF) 82%
W (2600)
2b (4kt)
18/10/2019 10:20 22oC (71.6oF) 88%
W (2800)
2b (5kt)
18/10/2019 09:50 22oC (71.6oF) 88%
W (2800)
3b (8kt)
18/10/2019 09:20 22oC (71.6oF) 88%
W (2800)
3b (8kt)
18/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 82% CALM
18/10/2019 08:20 22oC (71.6oF) 82%
NE (0500)
2b (5kt)
18/10/2019 07:50 20oC (68.0oF) 93%
NE (0400)
2b (6kt)
18/10/2019 07:20 20oC (68.0oF) 93% CALM
18/10/2019 06:50 20oC (68.0oF) 88% CALM
18/10/2019 06:20 20oC (68.0oF) 88%
SE (1400)
1b (3kt)
18/10/2019 05:50 20oC (68.0oF) 88% CALM
18/10/2019 05:20 19oC (66.2oF) 93%
SSE (1500)
1b (3kt)
18/10/2019 04:50 19oC (66.2oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours