ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2020 22:50 20oC (68.0oF) 88%
NNE (0200)
4b (14kt)
19/09/2020 22:20 20oC (68.0oF) 93%
NNE (0200)
4b (14kt)
19/09/2020 21:50 20oC (68.0oF) 93%
NNE (0300)
4b (14kt)
19/09/2020 21:20 20oC (68.0oF) 93%
NNE (0300)
4b (13kt)
19/09/2020 20:50 20oC (68.0oF) 93%
NE (0400)
4b (13kt)
19/09/2020 20:20 20oC (68.0oF) 93%
NE (0400)
4b (13kt)
19/09/2020 19:50 21oC (69.8oF) 93%
NE (0400)
4b (14kt)
19/09/2020 19:20 21oC (69.8oF) 93%
NE (0400)
4b (13kt)
19/09/2020 18:50 21oC (69.8oF) 93%
NNE (0300)
4b (16kt)
19/09/2020 18:20 21oC (69.8oF) 100%
NNE (0300)
4b (14kt)
19/09/2020 17:50 21oC (69.8oF) 100%
NNE (0300)
3b (10kt)
19/09/2020 17:20 22oC (71.6oF) 93%
NNE (0200)
2b (6kt)
19/09/2020 16:50 22oC (71.6oF) 93% CALM
19/09/2020 16:20 22oC (71.6oF) 88% CALM
19/09/2020 15:50 22oC (71.6oF) 93%
ENE (0600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours