ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 11:50 16oC (60.8oF) 82%
W (2700)
4b (13kt)
13/12/2019 11:20 14oC (57.2oF) 81%
W (2600)
3b (10kt)
13/12/2019 10:50 13oC (55.4oF) 93%
W (2600)
3b (7kt)
13/12/2019 10:20 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
3b (8kt)
13/12/2019 09:50 14oC (57.2oF) 81%
W (2700)
4b (12kt)
13/12/2019 09:20 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2400)
4b (12kt)
13/12/2019 08:50 15oC (59.0oF) 76%
W (2600)
4b (12kt)
13/12/2019 08:20 14oC (57.2oF) 81%
W (2600)
3b (9kt)
13/12/2019 07:50 14oC (57.2oF) 81%
W (2600)
4b (11kt)
13/12/2019 07:20 14oC (57.2oF) 76%
WSW (2500)
3b (8kt)
13/12/2019 06:50 14oC (57.2oF) 76%
WSW (2500)
3b (8kt)
13/12/2019 06:20 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2400)
3b (7kt)
13/12/2019 05:50 12oC (53.6oF) 93%
WSW (2400)
3b (7kt)
13/12/2019 05:20 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
13/12/2019 04:50 12oC (53.6oF) 87%
W (2600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours