ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/07/2020 02:20 20oC (68.0oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
11/07/2020 01:50 20oC (68.0oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
11/07/2020 01:20 21oC (69.8oF) 88%
WNW (2900)
2b (4kt)
11/07/2020 00:50 21oC (69.8oF) 88%
WNW (2900)
2b (4kt)
11/07/2020 00:20 21oC (69.8oF) 88%
W (2800)
2b (4kt)
10/07/2020 23:50 21oC (69.8oF) 88% CALM
10/07/2020 23:20 22oC (71.6oF) 82% CALM
10/07/2020 22:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
10/07/2020 22:20 22oC (71.6oF) 82% CALM
10/07/2020 21:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
10/07/2020 21:20 22oC (71.6oF) 82%
NNW (3300)
2b (5kt)
10/07/2020 20:50 22oC (71.6oF) 82%
NNW (3300)
2b (5kt)
10/07/2020 20:20 23oC (73.4oF) 73%
NNW (3400)
2b (5kt)
10/07/2020 19:50 23oC (73.4oF) 73%
NNW (3400)
2b (5kt)
10/07/2020 19:20 23oC (73.4oF) 73% CALM

Station Observations for the last 24 hours