ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 11:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
13/12/2019 11:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
13/12/2019 10:50 11oC (51.8oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
13/12/2019 10:20 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (6kt)
13/12/2019 09:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
13/12/2019 09:20 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
13/12/2019 08:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
13/12/2019 08:20 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
13/12/2019 07:50 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
13/12/2019 07:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
13/12/2019 06:50 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
13/12/2019 06:20 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
13/12/2019 05:50 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
13/12/2019 05:20 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
13/12/2019 04:50 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours