ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 03:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
15/10/2019 02:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 02:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 01:50 14oC (57.2oF) 87%
ESE (1100)
2b (5kt)
15/10/2019 01:20 14oC (57.2oF) 87%
ESE (1100)
2b (5kt)
15/10/2019 00:50 14oC (57.2oF) 87%
ESE (1200)
2b (5kt)
15/10/2019 00:20 14oC (57.2oF) 93%
ESE (1200)
2b (5kt)
14/10/2019 23:50 14oC (57.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
14/10/2019 23:20 15oC (59.0oF) 87%
ESE (1200)
2b (5kt)
14/10/2019 22:50 15oC (59.0oF) 87%
ESE (1200)
2b (6kt)
14/10/2019 22:20 15oC (59.0oF) 87%
ESE (1200)
2b (6kt)
14/10/2019 21:50 15oC (59.0oF) 87%
ESE (1200)
2b (6kt)
14/10/2019 21:20 16oC (60.8oF) 87%
ESE (1200)
2b (5kt)
14/10/2019 20:50 16oC (60.8oF) 87%
ESE (1200)
2b (6kt)
14/10/2019 20:20 16oC (60.8oF) 87%
ESE (1200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours