ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/06/2020 12:50 25oC (77.0oF) 35%
NW (3200)
4b (11kt)
02/06/2020 12:20 25oC (77.0oF) 38%
NNW (3300)
4b (11kt)
02/06/2020 11:50 25oC (77.0oF) 38%
NNW (3400)
3b (10kt)
02/06/2020 11:20 24oC (75.2oF) 43%
NW (3200)
4b (11kt)
02/06/2020 10:50 24oC (75.2oF) 40%
NW (3100)
4b (11kt)
02/06/2020 10:20 24oC (75.2oF) 43%
NW (3200)
4b (13kt)
02/06/2020 09:20 23oC (73.4oF) 40%
NW (3200)
4b (11kt)
02/06/2020 08:50 22oC (71.6oF) 42%
NNW (3300)
4b (13kt)
02/06/2020 08:20 22oC (71.6oF) 42%
NNW (3300)
4b (13kt)
02/06/2020 07:50 22oC (71.6oF) 42%
NNW (3300)
4b (13kt)
02/06/2020 07:20 21oC (69.8oF) 45%
NNW (3400)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
02/06/2020 06:50 20oC (68.0oF) 52%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
02/06/2020 06:20 20oC (68.0oF) 52%
NW (3200)
3b (8kt)
02/06/2020 05:50 19oC (66.2oF) 55%
NW (3100)
3b (7kt)
02/06/2020 05:20 18oC (64.4oF) 59%
NW (3200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours