ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2020 17:20 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (3kt)
21/02/2020 16:50 10oC (50.0oF) 57%
SW (2300)
2b (4kt)
21/02/2020 16:20 11oC (51.8oF) 61%
W (2800)
2b (6kt)
21/02/2020 15:50 12oC (53.6oF) 57%
W (2700)
2b (5kt)
21/02/2020 15:20 13oC (55.4oF) 50%
W (2600)
2b (5kt)
21/02/2020 14:50 13oC (55.4oF) 46%
W (2700)
2b (5kt)
21/02/2020 14:20 13oC (55.4oF) 50%
W (2600)
2b (6kt)
21/02/2020 13:50 13oC (55.4oF) 43%
W (2800)
3b (7kt)
21/02/2020 13:20 13oC (55.4oF) 50%
W (2800)
3b (8kt)
21/02/2020 12:50 13oC (55.4oF) 46%
W (2800)
3b (9kt)
21/02/2020 12:20 13oC (55.4oF) 46%
W (2800)
3b (9kt)
21/02/2020 11:50 13oC (55.4oF) 46%
W (2800)
3b (9kt)
21/02/2020 11:20 13oC (55.4oF) 46%
WNW (2900)
3b (9kt)
21/02/2020 10:50 12oC (53.6oF) 50%
NW (3100)
3b (9kt)
21/02/2020 10:20 11oC (51.8oF) 53%
NW (3100)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours