ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/05/2020 04:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
30/05/2020 03:50 12oC (53.6oF) 81%
WNW (3000)
1b (2kt)
30/05/2020 03:20 12oC (53.6oF) 81%
NNW (3400)
1b (1kt)
30/05/2020 02:50 12oC (53.6oF) 81%
NW (3200)
1b (1kt)
30/05/2020 02:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
30/05/2020 01:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
30/05/2020 01:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
30/05/2020 00:50 14oC (57.2oF) 81%
NNE (0200)
1b (3kt)
30/05/2020 00:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
2b (4kt)
29/05/2020 23:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
29/05/2020 23:20 14oC (57.2oF) 81%
E (1000)
1b (3kt)
29/05/2020 22:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
29/05/2020 22:20 14oC (57.2oF) 81%
WSW (2500)
2b (4kt)
29/05/2020 21:50 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
29/05/2020 21:20 15oC (59.0oF) 76%
W (2700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours