ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2020 18:20 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0200)
2b (6kt)
21/01/2020 17:50 7oC (44.6oF) 56%
NNW (3400)
2b (5kt)
21/01/2020 17:20 7oC (44.6oF) 60%
NW (3200)
2b (6kt)
21/01/2020 16:50 7oC (44.6oF) 60%
NW (3100)
2b (5kt)
21/01/2020 16:20 7oC (44.6oF) 60%
WNW (3000)
2b (4kt)
21/01/2020 15:50 8oC (46.4oF) 56%
NW (3100)
2b (5kt)
21/01/2020 15:20 8oC (46.4oF) 61%
N (3600)
3b (10kt)
21/01/2020 14:50 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
4b (11kt)
21/01/2020 14:20 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
3b (10kt)
21/01/2020 13:50 9oC (48.2oF) 61%
N (0100)
4b (11kt)
21/01/2020 13:20 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
4b (12kt)
21/01/2020 12:50 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
4b (13kt)
21/01/2020 12:20 9oC (48.2oF) 57%
NNW (3300)
4b (12kt)
21/01/2020 11:50 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
4b (15kt)
21/01/2020 11:20 9oC (48.2oF) 53%
N (0100)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours