ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2020 21:20 22oC (71.6oF) 56%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG27kt)
19/09/2020 20:50 22oC (71.6oF) 52%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)
19/09/2020 19:50 22oC (71.6oF) 52%
N (3600)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
19/09/2020 19:20 22oC (71.6oF) 49%
N (3500)
4b (13kt)
19/09/2020 18:50 22oC (71.6oF) 56%
N (3500)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
19/09/2020 18:20 22oC (71.6oF) 56%
N (3500)
4b (12kt)
19/09/2020 17:50 22oC (71.6oF) 59%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
19/09/2020 17:20 22oC (71.6oF) 59%
N (3500)
4b (14kt)
19/09/2020 16:50 22oC (71.6oF) 59%
N (3500)
4b (12kt)
19/09/2020 16:20 23oC (73.4oF) 60%
N (3500)
4b (15kt)
19/09/2020 15:50 23oC (73.4oF) 60%
N (3500)
4b (13kt)
19/09/2020 15:20 23oC (73.4oF) 60%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
19/09/2020 14:50 23oC (73.4oF) 60%
N (3600)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
19/09/2020 14:20 24oC (75.2oF) 60%
NNE (0300)
6b (23kt)
19/09/2020 13:50 23oC (73.4oF) 64%
NE (0400)
6b (24kt)

Station Observations for the last 24 hours