Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2019 / 1000 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 19-05-19/03 UTC
ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΑΣΙΜΑ ΧΑΜΗΛΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ 1003 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
1005 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ. ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ
ΚΕΝΤΡΟ 1003 ΣΤΗ ΣΙΔΡΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ
1007 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 19/15 UTC. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
1014 ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΙΟΥ 10 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΠΟΥΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΕΛΙΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.30 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 19.30 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η
7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 20.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 20.00 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η
7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7.
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.10 ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
27.00 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.00 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 38.30
6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 23.40 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.40 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η
6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ