Εικόνα Radar: 16.07.2019 18:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-16 18:30