Εικόνα Radar: 18.09.2019 03:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-18 03:00