Δελτίο Θαλασσών για τον Καιρό και τη Ναυτιλία

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 / 0400 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 11-07-20/21 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1006 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΚΑΙ
ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1014 ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 04 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΜΠΟΥΤ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 5 Η 6 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 4 Η 5 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΤΑΥΡΟΣ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5. ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 5 Η 6 ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 6 Η 7.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 38.30 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 5 Η 6 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ